บริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา อัดประสาน มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 235 ล้านบาท
สินค้า ดูทั้งหมด
ไม้ยางพาราอัดประสาน FJL , BJL , FJS , BJS
ไม้ยางพาราอัดประสาน
FJL , BJL , FJS , BJS
ไม้ชิ้นเดียว S4S
ไม้ชิ้นเดียว
S4S
ไม้ขาโต๊ะ TLEG
ไม้ขาโต๊ะ
TLEG
ไม้โซลิดอัดประสาน SLB
ไม้โซลิดอัดประสาน SLB
SLB

เกรดไม้


เกรด A
เกรด B
เกรด C1
เกรด C
เกรด D